İngilizce Mahkeme Kararı tercümesi
Davanın sonuçlanması ile alınan mahkeme kararı şu durumlarda İngilizce Türkçe tercümesine ihtiyaç duyulmaktadır; İngilizce dilinden Türkçe’ye çevrilecek ise Mahkeme kararının mahkemelerimizce tenfiz edilmesi gerekmektedir. Bunu için dilekçeye, yabancı mahkeme ilamının kesinleştiğini gösteren ıslak imzalı belge ile yine bu belgeye noter tasdiki, apostil tasdiki ve konsolosluk onayı alınması gerekmektedir.

Yargılan mahkeme kararları; Nihai kararlar, Tensip kararları, Ara kararlar ve Kanun Yolu Yargısal Denetim kararları olarak sınıflandırılmaktadır.

Mahkeme kararının İngilizce tercüme eden tercümanlarımız noter yeminli ve hukuki terminolojiye hakim deneyimli tercümanlardır. İdari Yargı Mahkeme kararı, Adli Yargı Mahkeme kararı, Askeri Yargı mahkemeleri ve tüm mahkeme kararı tercümeleri için profesyonel İngilizce tercüme hizmeti almak için tercüme büromuza belgenizi e-posta, kargo veya bizzat ulaştırmanız yeterli olacaktır.

Tercüme ofisimize sıklıkla tercümesi talep edilen mahkeme kararlarından bir taneside boşanma kararlarıdır. Evliliklerini farklı ülkelerde ve o ülkenin mahkemesinde boşanma davasının sonuçlanması ile alınan boşanma kararı, teslim edilecek ülkenin resmi makamına ibraz edilir.

Mahkeme kararı sorgulamak için belirtilen linki kullanabilirsiniz.

Mahkeme kararı tercümesini sadece İngilizce dilinde değil tüm dillerde tercümanlık hizmeti sağlamaktayız. Arapça, Rusça, Fransızca, İtalyanca, Almanca ve tüm dillerde tercümanlık hizmeti alabilirsiniz.

Kategoriler: Hizmetlerimiz