Çeviride yerelleştirme nedir?

Dil sürekli olarak gelişmekte olup dilin konuşulduğu coğrafyaya göre farklılıklar gösterebilmektedir. 50 sene önce konuşulan dil ile günümüzdeki konuşulan lisan arasında farklılıklar gösterdiğini söyleyebilmek mümkündür. Teknolojik gelişmeler ve kültürler arası etkileşimler her geçen gün dile yeni kelimelerin eklenmesine sebep olabilmektedir. Yerelleştirme zaman içerisinde olan değişimleri göz önüne alarak, aynı dili Devamı…